Regler och förutsättningar för att deltaga


Generella förutsättningar:

Endast KoHFs medlemsföretag får tävla med sina produkter.

Produkten måste vara lanserad under 2016 i Sverige.

Kategoritillväxt och kommersiell framgång via nytänkande inom produkt, design eller marknadsföring är ett huvudkriterium inom alla kategorier. Med prisklasser avses konsumentpriser.

Anmälningsformuläret för deltagande företag sänds automatiskt till KoHF dock skall en frilagd bild skickas separat till Madelaine.nordstrand@ktf.se.

Observera att det är fyra olika jurygrupper med olika kategorier att bedöma, se resp juryflik.

Följande begränsningar finns för deltagande:

a. Inga presentkartonger, blandade kit
b. Inga nya färgnyanser i existerande serier
c. Inga nya storlekar av existerande produkter
d. Inga gamla produkter i nya förpackningar.

Endast en produkt får anmälas per formulär.

Produkterna faktureras efter anmälan.